Vrchbělá

Běhej s mapou

Běhej s mapou - Vrchbělá
Děkujeme za účast!
06. 06. 2020Děkujeme všem závodníkům za účast na závodě ve Vrchbělé. Výsledky s mezičasy dopoledního závodu najdete tady, odpoledního pak zde. Tak na viděnou 27. června v Tanvaldu na dalším běhu s mapou!


Vytiskněte si popisy kontrol
04. 06. 2020Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením nebudou k dispozici na shromaždišti popisy kontrol. Zveřejňujeme je už teď, abyste si je mohli stáhnout a vytisknout. Popisy stahujte tady. Pokud je nevytisknete, nevadí, najdete je při závodě i přímo na mapě.


Zveřejněny pokyny k závodu
03. 06. 2020Z jakého koridoru startuje vaše kategorie, jakým režimem se bude razit a co si budete moct koupit na shromaždišti se dočtete v pokynech k závodu.


Datum: sobota 06. 06. 2020

Startovní vlny: 10:00 a 14:00 (po max 290 závodnících)

Centrum: Sportovně-rekreační areál Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem

Příjezd a parkování: po I/38 do Bělé pod Bezdězem, z centra města poté ulicemi Kuřívodská a U Sedřezy do areálu. K parkování se budou využívat oficiální parkovací plochy sportovně-rekreačního areálu.

Prostor závodu: Sportovně-rekreační areál, okolí in-line dráhy a přilehlý les krom příjezdové cesty, cesty na start a parkovišť. Prostor nikdy nehostil žádný závod v OB. V části prostoru proběhl v minulosti závod v Trail-O.

Mapa: Vrchbělá, 1 : 7 500, ekv. 5 m, ISOM2017-2, stav jaro 2020, autor: Jiří Vištejn, A4

Popisy kontrol: pouze na mapě ve formě piktogramů

Terén: Částečně polootevřený prostor se spoustou remízků, vrstevnicovými a porostovými detaily, pozůstatky po vojenské činnosti (jámy, zákopy). Částečně vzrostlý les. Hustá síť komunikací (in-line dráha). Dobrá průběžnost i viditelnost. Absolutní převýšení 65 metrů.

Název kategorieDélka tratěPřevýšeníPočet kontrol
DH10L2.8 km30 m6
D121.9 km30 m8
H122 km30 m9
D142.2 km40 m13
H142.5 km50 m13
D21K3.9 km60 m15
H21K4.9 km100 m17
D21E5.3 km100 m21
H21E6.4 km110 m23
D403.4 km60 m16
H404.4 km70 m17
D503.1 km60 m15
H503.8 km70 m18
D60K2.2 km40 m12
H60K2.4 km50 m13
D60L2.6 km60 m16
H60L3.2 km60 m15

Ukázka mapy 1Ukázka mapy 2Ukázka mapy 3

Organizace startu, přihlášek a limit počtu účastníků: Akce proběhne ve dvou vlnách - dopolední se startem v 10:00 a odpolední se startem ve 14:00 hodin. Můžete si vybrat, do které z vln se přihlásíte. Každá z vln má limit počtu účastníků stanoven na 290. Účastníci první vlny opustí centrum závodu a parkoviště do 13:00 hodin, účastníci druhé vlny nemohou přijet na parkoviště a do centra dříve než ve 13:00 hodin. Využijte pohostinnosti místního občerstvení, ale nezdržujte se prosím v centru závodů déle než je nutné, neshlukujte se a dodržujte aktuálně platná vládní nařízení.

Start: intervalový, dodržujte odstup 2 m a vyznačené koridory, neshlukujte se při čekání na svůj start

Prezentace: není, veškeré dotazy je třeba řešit předem on-line, dohlášky ani změny na místě možné nebudou, změna účastníka v rámci kategorie možná je − uvede tuto skutečnost na startu a při vyčítání, viz. výše

Přihlášky: budou spuštěné v pondělí 25. 5. 2020 ve 20:00 a přihlašování je do neděle 31. 5. 2020 nebo do vyčerpání limitu dané vlny výhradně přes systém ORIS. Je možné se přihlásit do jedné ze dvou vln, a to v 10:00 a 14:00.

Změny kategorie či odhlášky po termínu přihlášek: na e-mailu prihlasky@behejsmapou.cz do úterý 02. 06. 2020 , 23:59 pouze dle možností pořadatele do počtu volných map. Ve čtvrtek 04. 06. 2020 budou zveřejněny konečné startovní listiny, kam budou zařazeni všichni řádně přihlášení závodníci s uhrazeným vkladem. Závodníci, kteří nebudou mít uhrazený vklad a nebudou domluveni s pořadatelem jinak, nebudou do startovní listiny zařazení, místo bude případně nabídnuto náhradníkovi. Platby až na místě v hotovosti nejsou možné. Od 03. 06. 2020 již nebudou vráceny vklady, změny budou možné pouze „kus za kus“ v rámci kategorie, které účastník nahlásí na startu a při vyčítání.


Vklady:

DH10L, D12, H12, D14, H14100 Kč
ostatní150 Kč

Půjčovné čipu na ražení kontrol: 50 Kč

Platba: platbu je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet 2301761857 / 2010 (Fio banka), VS 10+číslo klubu podle adresáře ČSOS nebo na základě VS vygenerovaného za klubovou přihláškou v ORISu.

Mytí: není k dispozici

Šatny: pořadatel nezajišťuje, použijte vlastní vozy

Občerstvení: pořadatel nezajišťuje, v areálu je restaurace


Hlavní funkcionáři:

Ředitel závoduJan Picek
Web / IT / přihláškyJakub Ransdorf
Stavitel tratíDaniel Wolf


Upozornění: Závodí se na vlastní nebezpečí. Vezměte v úvahu aktuální situaci a zvažte účast, pokud patříte do skupiny rizikových osob. Prosíme, neúčastněte se akce, pokud jste nachlazení, nemocní či máte jiné příznaky nemoci. Buďte ohleduplní k ostatním. Dodržujte veškerá aktuální nařízení vlády ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách a tam, kde nelze udržet rozestup 2 m. Udržujte rozestupy alespoň 2 metry, neshlukujte se s osobami, se kterými nesdílíte domácnost, nevystavujte riziku pořadatele, apod.


Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu akce, v pokynech pro účastníky a v centru. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlé akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků dne a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.


Fotky z terénu: